Könyvtár- és tájékoztatástudományi képzés Norvégiában

Torild Alnares
Közreműködő(k):
Mándy Gábor

Absztrakt


A Norvégiában folyó könyvtár- és tájékoztatástudományi képzésről számol be, különös tekintettel az adatfeldolgozásra. A Norvég Könyvtár- és Tájékoztatástudományi Főiskolán folyó hároméves oktatási programot egy kétéves posztgraduális program követi a hároméves főiskolát végzettek számára. Az utóbbin, az 1984-ben indított kiegészítő szakon a tájékoztalástudományi és adatfeldolgozást oktatják az előzőleg szakkönyvtáros képesítést szerzettek részére. Az önfenntartó kutatási-fejlesztési csoport (BRODD) tevékenységét is ismerteti, amelyet bizonyos mértékig egyesítettek a posztgraduális képzéssel. A szerző hangsúlyozza, hogy a kétféle oktatási program célja az, hogy felkészítse a hallgatókat az információ kezelésére a könyvtárakban és más információs környezetben, továbbá az, hogy a posztgraduális képzés keretében nyújtott kiterjedt adatfeldolgozási ismeretek révén olyan számítástechnikához értő könyvtárosokat képezzen, akik az adatfeldolgozás, ügyvitelszervezés és információkeresés terén alapos szaktudással rendelkeznek.

Full Text:

PDF