Dolgozatok az Országos Műszaki Könyvtár Műhelyéből III. - Külföldi időszaki kiadványok használata az Országos Miiszaki Könyvtárban (második, befejező közlemény)

OMK- Munkaközösség

Absztrakt


Az Országos Műszaki Könyvtár - a Műszaki Könyvtári Koordinációs Kör külföldi folyóiratait nyilvántartó számítógépes adattárát hasznosítva -1985. szeptember elseje és november 30-a között külföldi időszaki kiadványainak körében használati számlálást tartott. Ennek hármas célja volt: a gyűjtés racionalizálási lehetőségeinek leiderítése, a használatba adás rendjének további finomítása és az állományörzés differenciált szabályainak kimunkálása. A számlálásban 3845 folyóirat (túlnyomórészt főlap) vett részi. A számlálás nyomán a külföldi állomány következő jellegzetes körei alakultak ki: a) a számlálás időszakában nem használt folyóiratok (381 - 9,91%), b) a szekunder kiadványok köre (265 - 6,89%), c) csak az OM1KK információs munkájában használt folyóiratok (1089 - 28.32%), d) a könyvtári szolgáltatások keretében használt, illetve azok keretében is használt folyóiratok (2111 — 54%). Az első közlemény az a — c kör összetételéről (tartalmi sajátosságok, átlagárak) festett képet, mindenekelőtt a gyűjtés racionalizálási lehetőségeinek, illetve az állományörzés differenciált szabályainak felderítése erdekében.
Ez a második közlemény a d) csoportot jellemzi, megkülönböztetve benne a nem referált folyóiratok (749 cím) és a referált folyóiratok (1362 cím) halmazát. A szóban forgó két halmaz 7202, illetve 28 002 kérési váltott ki. A használat intenzitása alapján a közlemény gyengén-esetlegesen (1-3 kérés), közepesen (4-10 kérés), erőteljesen (11-50 kérés) és nagyon erősen (51-451 kérés) használt kategóriákat különil ki. Külön elemzi az összes primer folyóirat (3581 cím) 4,77%-át, illetve az összes könyvtárilag használt folyóirat (2111 cím) 8,1%-át kitevő 171 folyóirat mint a legpreferállabb állománykalegória (a teljes használat több mint felél elégiti ki) sajátosságait. A használat intenzitásán kívül képet kell kapnunk a közleményből a különféle használati csatornák hozamaival (alapvető megoszlás: 55% olvasótermi használat, 45% másolat küldés), valamim a használal visszamenőleges folyamatosságával, illelve re trospek ti vitásának mértékével kapcsolatban is. A használt címek közül nem egészen egyharmadnak vették csak igénybe 1979-nel régebbi évfolyamait. 1974-ig visszamenő használat mindössze 6, 1969-ig visszamenő 7, 1959-ig visszamenő pedig egyeden folyóiratnál fordult elő. Az eredmények nyomán az OMK következetessé kívánja tenni az erőteljesen használt folyóiratok körében a referálás előtti mikrofilm-lapoztatást, módosításokat akar bevezetni a másolatszolgállatás rendjében, a folyóiratraklárban pedig kb. 700 külföldi folyóirat 6 — 6 évfolyamából koncentrált törzsgyüjteményt kialakítani.

Full Text:

PDF