A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak külföldi publikációi

Frey Tamásné

Absztrakt


A szerző a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak négy mintaévben (1974, 1976, 1978, 1980) idegen nyelven megjelentetett folyóiratcikkeit vizsgálta abból a szempontból: hol, milyen ország, mely folyóiratában kerültek közlésre. Megállapította, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem nemzetközi publikációs kapcsolatai 1974 óta jelentős mértékben kibővültek és négy ország folyóirataiban koncentrálódnak, úgymint: NDK, NSZK, Anglia, USA. Az egész egyetem teljesítményéhez a karok, ill. szervezeti egységek nem egyenlő mértékben járultak hozzá, s ez csak részben indokolható az általuk művelt tudományterületek egymástól eltérő sajátosságaival.

Full Text:

PDF