Kompendium könyvtár- és tájékoztatásügyünk negyven évéből

Futala Tibor

Absztrakt


A szerző abban a fejlődési folyamatban vizsgálja könyvtár- és tájékoztatásügyünk negyven évét, amelynek keretében az ország fokozatosan küzdi le korábbi elmaradottságát a társadalmi élet különböző területein. 1957-ben a hazai könyvtárak 40 millió egységnyi állományukból 2,2 millió beiratkozott olvasójuk rendelkezésére bocsátottak 29 millió kötetet. Időközben a könyvtári állomány meghaladta a 100 millió egységet, s a 3,6 millió beiratkozott olvasó 72,5 millió dokumentumot vett igénybe. A számszerűségnél is fontosabb, hogy közben a szolgáltatások minősége is jelentősen emelkedett.

Full Text:

PDF