Túl a nagy könyvfeldolgozási traumán. Az Országos Műszaki Könyvtár egy éve tért át az új bibliográfiai leírási és katalógusfejlesztési szabványok használatára

Demén Ilona, Sándor Mária

Absztrakt


A Magyarországon megjelent új szabványok (MSZ 3424/1-78, az MSZ 3440-es szabványcsalád stb.) azt a célt szolgálják, hogy a nemzeti gyakorlat a bibliográfiai leírásban és a katalógus fejlesztésben hozzáigazodjék a nemzetközi gyakorlathoz. A könyvtárak, különösen a nagyobbak, ennek ellenére - látva nehézségeit - halogatják az új szabványok használatba vételét. Az Országos Műszaki Könyvtár, amely évenként 10 ezer könyvjellegű kiadványt dolgoz fel, 1984. január 1-vel tért át az új szabványok használatára. Ez a dolgozat - a szakmai eszmecsere megindításának reményével - az e téren szerzett tapasztalatokat összegzi, a nehézségeket sem elhallgatva.

Full Text:

PDF