90 ÉVES A FID. Beszélgetés a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség múltjáról, jelenéről, jövőjéről

Hegedűs Péter

Absztrakt


A beszélgetés résztvevői Jánszky Lajos, az OMIKK főosztályvezetője, az Országos Könyvtárügyi Tanács mellett működő FID Magyar Nemzeti Bizottság (FID MNB) elnöke, a FID Ipari Információs Bizottság tagja; Lázár Péter ny. főigazgató, a FID volt alelnöke és programbizottságának elnöke; Földi Tamás, a Közgazdasági Információs Szolgálat vezetője, a FID Tanácsának tagja, a FID Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottságának elnöke. A beszélgetésen szerkesztőségünk megbízásából Hegedűs Péter, az MKKE KK osztályvezetője, a FID Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottságának titkára vett részt. Az interjút két tájékoztató táblázat egészíti ki a FID bizottságairól és a FID nemzeti tagjairól. (- A szerk.)

A FID múltjáról, jelenéről, perspektíváiról folytatott kerekasztal-beszélgetést Jánszky Lajos, a FID MNB elnöke, a FID volt alelnöke, Lázár Péter, a FID volt alelnöke és programbizottságának tagja, Földi Tamás a FID Tanácsának tagja és a FID/SD elnöke. A szerkesztőséget Hegedűs Péter képviselte, aki a FID/SD titkára. Mint ismeretes, a magyar közreműködés nagy hagyományokkal rendelkezik a FID-ben, s a közreműködés jelenleg is élő és elismert nemzetközileg is. A beszélgetés résztvevői a szövetség megalapításának kilencvenedik évfordulója és a magyar közreműködés kapcsán kitérnek a FID legégetőbb problémáira is, szólva azokról a „mulasztásokról", amelyek a FID tevékenységének sikerességét veszélyeztethetik. Az informatika legújabb fejleményeinek, valamint az információ áruvá válási folyamatának nem kellő értékelése lépéshátrányba kényszerítette a szövetséget, ugyanakkor a FID-nek megalapozott a jövője nem csupán az általa gondozott és körültekintően fejlesztett ETO, hanem olyan új szakmai lehetőségek révén is, mint pl. a fejlődő országok infrastruktúrájának megvalósításához nyújtott segítség, vagy a felhasználók képzése. A magyar részvétel közvetlen szakmai, politikai előnyök mellett közvetett haszonnal is jár. A jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére is célszerű a gazdag hagyományok folytatása, amelyhez egyebek között a dokumentációs szakma helyzetének hazai rendezése adhatja meg a megfelelő kereteket.


Full Text:

PDF