„Mindenekelőtt kényszerből ..." Mikrohordozók a prágai Állami Műszaki Könyvtárban

Futala Tibor

Absztrakt


RADA, V.: Vyuzfvéni mikrografíckych informaíních médii ve Státní technické knihovne. = Technická knihovna, 28. köt. 9. sz. 1984. p. 233-242.

Full Text:

PDF