Mikroszámítógépre alapozott információs rendszer egy lehetséges modellje

Róna Iván

Absztrakt


Az Országgyűlési Könyvtár mikroszámítógépes információs-dokumentációs tevékenységében alkalmazott elvek általánosítása lehetőséget teremt arra, hogy modellként szolgáljon különféle intézmények, kiskönyvtárak információs és dokumentációs rendszerének mikroszámítógépes megvalósításánál. A modell alapelve az, hogy az eredeti dokumentumról háromféle leírás készül: az ún. annotáció, amely az eredeti dokumentum tartalmi és formai ismérveit foglalja magába; a deszkriptorlánc, amely a szabad szövegszavas keresést teszi lehetővé; és a témakódok, amelyek egy durva osztályozó rendszer szerinti visszakeresésre szolgálnak. A Floppymat-SP mikroszámítógépre írt programok segítségével hatékonyan valósítható meg a feldolgozott dokumentumok gépre vitele és sokszempontú visszakeresése. Az ilyen helyi mikroszámítógépes rendszerek nyitva hagyják a nagyszámítógépes hálózati rendszerek kialakításának lehetőségét.

Full Text:

PDF