Optimális méretű maggyűjtemény kialakítása a Trueswell-féle módszer alapján

Sz. Kiss Csaba

Absztrakt


Az amerikai műszaki könyvtáros nevéhez fűződő egyszerű és szellemes statisztikai módszer segítségével meg lehet határozni, hogy a meglevő gyűjtemény iráni támasztott igények (dokumentumkérések) tetszőleges százalékát az állomány hány százalékával lehetne teljesíteni. A használat 95-99%-ának megfelelő maggyűjtemény optimális mérete pontosan meghatározható, és az ide tartozó dokumentumok az ún. polcidő (shelf-lime) alapján (a két utolsó használat között eltelt idő) könnyen elkülöníthetők a gyűjteményi megterhelő ritkán használt anyagtól. A szerző a módszert többek közt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárában végzett felméréssel illusztrálja, és ismerteti alkalmazásának lehetőségeit a könyvtári munka következő területein: állománykivonás- és -áthelyezés, hasonló adottságú könyvtárak hatékonyságának összehasonlítása, az állományépítés minőségének javítása, mindennemű konverzió, stratégiai tervezés.

Full Text:

PDF