A TIGIT - és az online szolgáltatások keltette szakirodalmi igények kielégítése az Országos Műszaki Könyvtárban

Futala Tibor, Nagy Miklósné

Absztrakt


A számítógépes irodalomkereső-terjesztő (SDI, online) szolgáltatások keltette primér szakirodalmi igények volumene öt év alatt a kétszeresére nőtt az OMK-ban (1983-ban 2097 kérés). Az igények növekedését 1983-ban az éppen bevezetett online szolgáltatás ugrasztotta meg (650 kérés). Az ezúton kért primér dokumentumok között a folyóiratcikkek vezetnek (71,0%). 1979-hez képest csökkent a konferenciaanyagok, növekedett a kutatási jelentések iránti igény. Nem megnyugtató az igény kielégítés gyorsasága. E tekintetben a saját állomány kétségtelen előny (a kérések több mint kétharmadát öt napon belül lehetett belőle kielégíteni). A BLLD-hez képest kevésbé megbízható és lassúbb kielégítési forrás a hazai és a külföldi könyvtárközi kölcsönzés. Különösen az bosszantó, hogy 131 kérést saját állományból is csak az elfogadható időn túl (30 nap) sikerült kielégíteni. A késések és lemaradások felszámolása megköveteli a szolgálat továbbfejlesztését.

Full Text:

PDF