Húszéves az ÚVTEI

Futala Tibor

Absztrakt


GUTH, M.: Dvacet let práce Ústredí vedeckych, technickych a ekonomickích informací. = Ceskoslovenská informatika, 28. köt. 4. sz. 1986. p. 99-103.

Full Text:

PDF