Állományelemzés a különféle könyvtártípusokban

Papp István

Absztrakt


ÁLLOMÁNYELEMZÉS - AHOGY A LIBRARY TRENDS SZERZŐI LÁTJÁK

A Library Trends 1985. 3. számát az állományelemzés kérdéskörének szemelte. A szerkesztők és a szerzők azonban a választott témát széles összefüggéseiben igyekeztek körüljárni, így részben az egyes cikkeken belül, részben önálló tanulmányként helyet kaptak az igényvizsgálatok és használatelemzések kérdései is; az állomány- és használatelemzés problémái megvilágítást nyertek a felsőoktatási, az iskolai, a közművelődési és szakkönyvtárak szemszögéből; egy-egy cikk foglalkozik az online adatbázisok és a szoftverállományok kiértékelésével stb. A gazdag tartalmú számból itt négy közlemény bő kivonatát nyújtjuk át olvasóinknak. Azokat a cikkeket választottuk ki, amelyek a legátfogóbban dolgozták fel tárgyukat. Mint ismeretes, a Library Trends szemletanulmányokat közöl, amelyek az utóbbi évek fejleményeit és a várható fejlődési irányokat a rájuk vonatkozó irodalom áttekintésével mutatják be. Így a tanulmányok külön értéke a hozzájuk tartozó gazdag irodalomjegyzék. Sajnos, helyszűke miatt az egyes tömörítvényekhez csatlakozóan csak válogatást tudunk adni a szerzők által felhasznált irodalomból.

MAGRILL, R. M.: Evaluation by type of library. = Library Trends. 33. köt. 3. sz. 1985. p. 267-295.


Full Text:

PDF