A könyvtárközi könyvkölcsönzés szerepe és jellegzetességei az Országos Műszaki Könyvtár dokumentum- és másolatküldő szolgáltatásai között. Az 1985. évi forgalom elemzése

Futala Tibor, Maurer Péter, Hutya Györgyi

Absztrakt


DOLGOZATOK AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR MŰHELYÉBŐL II.

A könyvtárközi kölcsönzésen belül a könyvtárközi másolatküldéssel szemben mindinkább visszaszorul a dokumentumok tényleges átkölcsönzése (az OMK-ban 1985-ben 9470 másolatküldéssel szemben 2224 dokumentumkölcsönzés áll). A másolatküldésből is mindinkább kiküszöbölődik a "könyvtárközi" jelző (az OMK 1985-ben több mint 40 ezer dokumentumról készített és küldött másolatot, amelyből a könyvtárközi kölcsönzés keretében elküldött másolatok nem egészen egynegyed részt tesznek ki). A könyvtárügy érdeke, hogy a könyvtárközi kölcsönzés keretét meghaladó másolatforgalmat is kimutassa, hisz ez ugyancsak a használók közvetett kiszolgálásáról tanúskodik. A könyvtárközi könyvkölcsönzés adatai (a kölcsönző könyvtárak között: 30:70%-os a közművelődési és a szakkönyvtárak aránya; a vidéki és a budapesti könyvtárakba való átkölcsönzések aránya kb. 80:20%-os; az átkölcsönzött hazai és külföldi művek aránya kb. 25:75%-os) azt mutatják, hogy az OMK országos hatókörű tudományos könyvtári funkcióinak megfelelően látja el ezt a feladatot. A kérések kielégítésének mértéke is magas (83%). A kérések kielégítése viszont - részint a kérő könyvtárak figyelmetlenségéből, részint az OMK technológiai nehézségeiből következően — meglehetősen lassú (húsz napon belül a kérések 59%-át, huszonötön belül pedig 92%-át elégítik ki; ezen a kérő könyvtárba érkezés értendő). A vizsgálat végül kimutatta azt is, hogy a műszaki-természettudományi irodalom sem avul el túlságosan gyorsan, mivel a kérések kereken egynegyede 15 évnél régebbi irodalomra vonatkozott, egyötöde pedig 1971—1977 között kiadott irodalomra. A hazai művek lassabban avulnak (15 évnél régebbi irodalomra a kérések egyharmada, az 1971 — 1977 közöttire pedig egynegyede irányult).


Full Text:

PDF