Számítógép és oktatás. A számítógéppel segített oktatás és a számítógépet használók oktatása a könyvtárügyben

Bobokné Belányi Beáta

Absztrakt


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRI ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁSI MUNKÁBAN

Oktatás és nyilvántartás

Azáltal, hogy az információ áruvá vált, meg is kell tanulni ennek az árunak a természetét. Oktatására éppen a számítógép — ennek az árunak a kezelőeszköze — a legalkalmasabb: a géppel folytatott párbeszéd lehetővé teszi, hogy a tanuló mindig csak a neki megfelelő szinten ismerkedjék a tananyaggal. A könyvtárosképzés számítógépes támogatásának már több éves hagyományai vannak: fő területei az adatbázis-kezelés és információkeresés, illetve a "könyvtárháztartás" (szerzeményezés, folyóirat-nyilvántartás, katalogizálás és kölcsönzés). A szerző áttekinti ezeknek az oktatóprogramoknak külföldi választékát, és ismerteti a hazai kezdeményezéseket, melyek egyelőre az ETO és osztályozási ismeretek tanítására korlátozódnak. Valamivel jobb a helyzet a számítógépek használatának oktatásában, ami elsősorban a mikroszámítógépek megjelenésének köszönhető. Külön említést érdemelnek az életmódjavítást, a kommunikációs tevékenységeket támogató oktatóprogramok, melyeket készítőjük, a Népművelési Intézet rendkívül olcsón a szélesebb vásárlóközönségnek is ajánl. A továbblépés mindenképpen a különböző, egyelőre spontán és helyi kezdeményezések támogatása, nem utolsósorban azáltal, hogy kezdeményezéseik megfelelő nyilvánosságot kapnak.


Full Text:

PDF