Vegyem? Ne vegyem? Általános tudnivalók a mikroszámítógépekről

Mazzag Mihály

Absztrakt


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRI ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁSI MUNKÁBAN

Piaci áttekintés

A szerző a dokumentátor és könyvtáros felhasználó szemszögéből tekinti át a hardverrel és szoftverrel kapcsolatos beszerzési kérdéseket. A szerkezeti felépítés áttekintését a központi egységek, tárak, háttértárolók, nyomtatók, billentyűzetek, képernyők és kiegészítések tárgyalása követi. A szoftver kereteiben az operációs rendszerekről, fordítóprogramokról, segédprogramokról, felhasználói rendszerekről esik szó. A legkedvezőtlenebb a helyzet a programellátottság terén. A könyvtári alkalmazások sikere attól függ, mennyire ismerhetők meg a külföldi tapasztalatok. Az alkalmazás tervezésekor nem választható szét a hardver és a szoftver: mindig a mikroszámítógép egészét kell szem előtt tartani -különösen olyan felhasználási területeken, mint a dokumentáció és könyvtárügy, ahol a számítástechnikának még nincsenek olyan hagyományai, mint a vállalati-irányítási területeken. A cikket a tervezés egyes lépéseinek tárgyalása zárja le.


Full Text:

PDF