Mikroszámítógépes szakirodalom-nyilvántartó rendszer a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézetben

Ráksi Gyula, Somogyi Imre

Absztrakt


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRI ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁSI MUNKÁBAN

Követelmények és néhány megoldás

A SZKFI M08X típusú mikroszámítógépére kifejlesztett programrendszert ismertetik, amely a katalitikus folyamatok főosztályán tárolt szakirodalmi dokumentumok (folyóiratcikkek) nyilvántartására és visszakeresésére szolgál. A rendszer két programja, a HOZZÁÍR és a KERES program teszi lehetővé a katalízissel foglalkozó vegyipari cikkek állományának bővítését, ill. keresését. A keresés a dokumentumok angol címében és a hozzárendelt magyar kulcsszavak mezőjében történhet, logikai operátorok alkalmazásával. Ismertetik a kis adatbázist, a szöveges információkereső programrendszer működését, és példákkal illusztrálják az állomány bővítését és a keresés menetét.


Full Text:

PDF