A TUDOR programrendszer. Dokumentációs és bibliográfiai típusszoftver Commodore—64 mikroszámítógépre

Ungváry Rudolf

Absztrakt


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRI ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁSI MUNKÁBAN

Követelmények és néhány megoldás

A TUDOR a tájékoztatási/dokumentációs és könyvtári/bibliográfiai információk feldolgozására és több szempont szerint kereshető tárolására készült szoftvertermék. Feladata nemcsak (1) a puszta információkeresés, hanem (2) a találatok, illetve a teljes vagy részleges állományok tetszés szerinti rendezettségű megjelenítése: katalógusok, bibliográfiák, nyilvántartások, jegyzékek készítése, katalóguscédulák kinyomtatása, továbbá (3) a rendszeresen érdeklődő felhasználók témáinak automatikus nyilvántartása és a tárolt - elsősorban az új - információk szétválogatása az érdeklődési körük (szelektív információterjesztés), illetve a beviteli időpontok szerint (növekményekről való tájékoztatás), végül (4) különleges vonása, hogy segítségével a felhasználó saját maga, a köznapi, beszélt nyelven, minden programozási ismeret nélkül kialakíthatja a neki tetsző könyvtári, levéltári, múzeumi, képtári, irattári vagy egyéb dokumentációs célú adatbázisát, A programrendszer BASIC nyelven íródott, tárolóképessége kb. 400 - 900 dokumentum célinformáció és 100-200 felhasználói kérdés.


Full Text:

PDF