Beszámoló a mikroszámítógépes információkereső rendszerekkel foglalkozó konferenciáról

Sárdy Péter

Absztrakt


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK A KÖNYVTÁRI ÉS SZAKTÁJÉKOZTATÁSI MUNKÁBAN

A hazai konferencia visszhangja

A kétnapos konferencián csaknem húsz, mikroszámítógépre készített, szakirodalmi információkereső célú gépi rendszert mutattak be, nagyrészt működés közben. A rendszerek fele Commodore— 64-es gépre készült, bár ez kevéssé alkalmas ilyen célra, viszont könyvtári környezetben nagyon elterjedt. Néhány rendszer IBM személyi számítógépen alkalmazható, de bemutattak kevéssé elterjedt magyar gépekre készített rendszereket is. Csaknem minden rendszer felhasználóbarát, és kiterjedten alkalmaz menütechnikát. Az adatbázisok és alkotóelemeik meglehetősen kötöttek, különösen a rekordok hossza, illetve szerkezete. Az egyidejűleg kereshető tételek száma általában kicsi (a tároló kisebb méretű hajlékony mágneslemez, legfeljebb két meghajtóval), ezért nem gyűjtemények vagy nagyobb tematikus gyűjteményrészek, hanem gyarapodások, egy-egy kutató vagy kutatócsoport szakirodalmi bázisa, illetve publikációi nyilvántartására és keresésére alkalmasak a rendszerek. Az árakban jelentkező bizonytalanságok tükrözik a téma új és kialakulatlan voltát. A konferencia iránti hatalmas érdeklődés ugyanakkor a mikroszámítógépek könyvtári alkalmazásának nagyon gyors terjedésére mutat.


Full Text:

PDF