Az ENSZ szakosított intézményeinek szerepe az információellátás fejlesztésében

Vásárhelyi Pál

Absztrakt


Az ENSZ szakosított intézményei jelentős szerepet játszanak a szakterületükön szükséges információk biztosításában. Ez egyrészt a tagországok saját nemzeti vagy szektorális információs rendszereinek, ill. a regionális információs rendszereknek a fejlesztéséhez való hozzájárulás, másrészt közvetlen tájékoztatási szolgáltatások nyújtása útján történik. A tudományos, műszaki, technológiai és ipari információk területén különösen az UNESCO és az UNIDO szerepe jelentős. Az információs rendszerek céltudatos, koordinált fejlesztését az UNESCO a nemzeti, az UNIDO az ipari információs politika kidolgozásához nyújtott segítséggel mozdítja elő. Az UNESCO a különböző szinteken folyó együttműködés, információcsere feltételeinek megteremtéséhez szabványosítási, módszertani munkával járul hozzá. Az intézmények fejlesztését, a korszerű információfeldolgozási technika bevezetését célzó projektek keretében az ENSZ-intézmények saját forrásaikból, ill. az ENSZ Fejlesztési Alapja által nyújtott támogatásból oldják meg. A szakemberek és a felhasználók képzését egyrészt az oktatók képzéséhez és az oktatási anyagok készítéséhez nyújtott támogatással, másrészt egyéni ösztöndíjak odaítélésével és tanfolyamok szervezésével mozdítják elő saját területükön az illetékes ENSZ-intézmények. Az ENSZ-intézmények mind biztosítanak könyvtári szolgáltatásokat, s egyre növekszik az ENSZ-adatbázisok száma, amelyek hasznosan egészítik ki a kereskedelmi adatbázisok szolgáltatásait.

Full Text:

PDF