Mi tartozik az "információellátás" és mi az "információszolgáltatás" fogalomkörébe?

Futala Tibor

Absztrakt


ILUSKIN, S. N.; Nekotorye aspektyponatij "informacionnoe obespecenie" i "informacionnoe obsluzivanie". = Naucno-tehnifeskaa informacia. Ser. 1. 4. sz. 1985. p. 1-4.

Full Text:

PDF