Online információkeresés az OMIKK-ban és a nagyvilágban

Válas György

Absztrakt


A cikk ismerteti az online információkeresés magyarországi bevezetésének történetét és az OMIKK mai hármas (külkereskedelmi, közvetítő szolgáltatási és oktatási) szerepét az online információkeresésben. Irodalmi adatok alapján áttekinti az online információkeresés mai helyzetét a nagyvilágban, és ezzel összehasonlítva értékeli az OMIKK helyzetét. Az OMIKK online felhasználóira vonatkozó statisztikai adalokat alkalmasnak találja arra, hogy azokban bizonyos mértékig tükröződni lássa a magyarországi K + F tevékenység különböző ágazatainak helyzetét, a magyar ipar különböző ágazatainak innovációs viszonyait.

Full Text:

PDF