Megnyílt a GPNTB terminálterme

Futala Tibor

Absztrakt


/GORODNlClJ, V. L.: Báze dat Státní vefejné vfidecko-technické knihovny SSSR a provoz terminálového sáiu kniho»ny. = Technícká knihovna, 31. köt. 1. sz. 1987. p. 15-20./

Full Text:

PDF