A magyar ETO-kiadások húsz éve (1966-1986)

Babiczky Béla

Absztrakt


Az ETO széles körű alkalmazását csak a használók nyelvén publikált korszerű táblázatok biztosítják. A közreadást nagymértékben befolyásolja az ETO revíziójának üteme. A magyar ETO-kiadások publikálása FID-kiadványszámmal és szabványként a 60-as évek közepén kezdődött el. A rövidített kiadás (FID publ. 389.) 1966-ban, a teljes kiadás (FID publ. 390.) első sorozata 42 kötetben 1968-1972 között jelent meg. Az ETO kifejlesztése ebben a szakaszban felgyorsult, ezért 1973-1976 között a teljes kiadás tíz kötetét átdolgozva újra publikálták. 1977-ben új rövidített kiadás (FID publ. 555.) jelent meg. A teljes kiadás módosított köteteinek publikálása 1977 után is folytatódott, és bár az ETO revíziójának üteme 1978 — 1986 között lelassult, valamennyi kötet módosított táblázatának kiadására mégsem nyílt lehetőség. Jelenleg az a törekvés, hogy a tíz évnél régebbi kötetek, vagy a jelentős mértékben módosult ETO-fejezetek publikálása sorra kerüljön.
A magyar teljes kiadás sorozataiban megjelent kötetek érvényességét táblázatok mutatják be. A FID szervezetében és az ETO revíziós tevékenységének irányításában végbemenő változások hatással lesznek a magyar ETO-kiadások publikálásának tervezésére. Legsürgősebben egy újabb magyar rövidített kiadás (esetleg közepes kiadás) publikálása látszik a legfontosabb feladatnak.


Full Text:

PDF