Információs marketing és az útjában álló hiedelmek

Szabó József

Absztrakt


Az információ és a piac összekapcsolása sokakban ellenérzést szül: egyes információs tevékenységek művelői lealacsonyitónak, valamiképpen dehonesz-tálónak tartják, ha tevékenységük eredménye piaci áruvá válik. Ennek ellenére az információtermelés és szolgáltatás egyre nagyobb hányada kerül piacra és méretik meg értéke piaci körülmények között. Az információ piaci szerepének növekedése nem hozza magával azonnal és egyértelműen az információs áru gazdasági természetének felismerését, hanem az információt olyan különleges terméknek szereti tekinteni, amely sok esetben másképpen viselkedik, mint a hagyományos áru. A szerző az információpiac méreteivel bizonyítja az áruvá válás nagyságái és sebességét, és példákon keresztül világítja meg azon elképzelések tarthatatlanságát, amelyek az információ-árut az árutermelés hatókörén kívülinek és a piaci szabályoknak nem engedelmeskedő dolognak tartják.

Full Text:

PDF