Marketing a könyvtárban: az alkalmazás kérdései és lehetőségei I.

Alföldiné Dán Gabriella, Hegedűs Péter

Absztrakt


A tanulmány a marketing módszereinek felhasználási lehetőségeit vizsgálja a könyvtári és információs intézményeknél. A külföldi szakirodalom főbb megállapításai alapján a szerzők arra következtetnek, hogy a marketing alkalmazásának lehetősége és szükségessége egyaránt fennáll az említett intézményeknél, mi több, a marketingprogram következetes végrehajtása nem csupán a szervezeti tartalékok feltárását, de a működési hatékonyság növekedését is előidézi, aminek a költségvetési támogatások csökkenése időszakában különös jelentősége van. A szerzők ennek megfelelően sokat foglalkoznak az ún. társadalmi marketing. ill. a nem profitcélú szervezetek marketingjének egyes kérdéseivel.

Full Text:

PDF