Információs szolgáltatások marketingje: a mérés módszerei

Hegedűs Péter

Absztrakt


ZACHERT, M. J.-WILLIAMS, R. V.: Marketing measures for in formation services. = Special Libraries, 77. köt. 2. sz. 1986. p. 61-70.

Full Text:

PDF