A könyvtárvezetés oktatásának kérdéséhez

Szepesváry Tamás

Absztrakt


A képzés szempontjából az egyik legnehezebben tanítható tantárgy a könyvtárvezetés. Az oktatás tartalmát egy modell segítségével kíséreljük meg érzékeltetni, amely kiterjed a könyvtárat körülvevő társadalmi, kulturális, gazdasági, tudományos környezettől kezdve a könyvtári munkafolyamatok irányításán keresztül az olvasói, felhasználói igények vizsgálatáig. A tisztán könyvtári ismeretek mellett segítség a vezetési ismeretek átvétele. Ilyenek az általános rendszerszemlélet, vezetéselmélet, de a gyakorlati oktatás, mint esettanulmányok, problémamegoldó gondolkodás is. A kapcsolódó szakterületek közül fontos a marketing, a statisztika, a személyzeti munka és a gazdasági ismeretek.

Full Text:

PDF