Megjegyzések a vezetéstudomány helyéről a könyvtárosképzésben

Bob Usherwood
Közreműködő(k):
Mándy Gábor

Absztrakt


A vezetéstudományt könyvtárvezetők bevonásával célszerű tanítani (akik képesek rá, hogy az elméletet a könyvtári gyakorlatba ágyazzák), és a hallgatók is csak akkor veszik igazán használ, ha előzetesen már szereztek némi gyakorlati tapasztalatot. A Sheffieldi Egyetemen egyéves munkavégzés után vehetik fel a hallgatók a vezetéstudományi kurzust. Kiscsoportos formában saját tapasztalataik megbeszélésére is mód nyílik. Ezenkívül szerepjátékok, esettanulmányok, vezetői játékok, konkrét könyvtárak problémáinak megoldása, képmagnóra vett pályázati beszélgetések stb. segítségével igyekeznek növelni a végzett hallgatók realitásérzékét, önismeretét és vezetési készségéi.

Full Text:

PDF