Az állományalakítás oktatási kérdései

Bobokné Belányi Beáta

Absztrakt


A szolgáltatás-központú könyvtári modell kiépítése szempontjából igen fontos a felhasználói igények minél teljesebb ismerete. A "felhasználócentrikus" oktatásnak tehát szervesen a könyvtári gyakorlatra kell épülnie, de fejlesztési tevékenységéből adódóan túl is kell mutatnia a mindennapok gyakorlatán. Az állományalakitás oktatásának kulcskérdései ezért: a könyvtári rendszerekbe való tartozásból adódó előnyök és kötelezettségek tárgyalása; a nemzeti és nemzetközi munkamegosztás feltételei és programjai (UBC, UAP), megvalósult példái: NPAC, SCANDIA, magyarországi gyűjtőköri kooperáció stb.; valamint az állományalakítás folyamatai, segédletei, eszközei és módszerei. Az oktatás célja: a folyamatok logikus egymásra épültségének bemutatása, a hatékonyságot biztosító tervezési, szervezési és ellenőrzési kérdések elemzése.

Full Text:

PDF