Az MTA Könyvtára kiadói tevékenysége

Balázs Judit, Fekete Gézáné, Gregorovicz Anikó

Absztrakt


Az MTA Könyvtára hagyományos könyvtári funkciói, szolgáltatásai mellett tudományos műhelyként és kiadóként is működik. A mintegy három évtizedes kiadói tevékenység eredményei részben különböző sorozatokban látnak napvilágot, részben sorozaton kívüli kötetekben és periodikus kiadványokban. Az MTA Könyvtára kiadói tevékenységének meghatározója az akadémiai jelleg. Ennek jegyében a kiadványok tematikáját az állományfeltárás, a széles körű információszolgáltatás, az Akadémia és könyvtára története, a nemzeti múlt értékeinek publikálása határozza meg. Az MTA Könyvtára kiadói szerepében az intézmény szolgáltató és alkotó tevékenysége ötvöződik.

Full Text:

PDF