Az igazi információs társadalom: jelenlegi helyzet és előrejelzés

Hegedűs Péter

Absztrakt


CAWKELL, A. E.: The real information society: present situation and some forecasts. = Journal of Information Science, 12. köt. 3. sz. 1986. p. 87-95.

Full Text:

PDF