Az építésügyi tájékoztatás fejlesztésében elért eredmények és a további fejlődés irányai

Terebessy Ákos

Absztrakt


Az építésügy területén kialakult új információszolgáltatásokrajellemző, hogy más tudományágakhoz hasonlóan itt is a számítógépek fokozatos használatba vételével kezdődött meg a korszerű szolgáltatási formák bevezetése. Az építésügy sajátossága szerint számitógépes adattárakat az 1960-70-es években elsősorban a fejlett nyugat-európai országokban hoztak létre. A különböző országok szakirodalmi számitógépes adattárait az építésügy területén fokozatosan közös nemzetközi adattárak váltják fel. A termékinformációt és a faktografikus információt tartalmazó adattárak létrehozásában és fejlesztésében hasonló tendenciák figyelhetők meg. A primer dokumentumok gyors hozzáférésének biztosítására a legtöbb országban fejlelt reprográfiai és mikrofilmes géppark áll rendelkezésre. A további fejlődés fontos eleme az információfelhasználók megfelelő felkészítése a korszerű információszolgáltatások intenzív használatára. Ez a világméretűvé váló együttműködés különösen a kis országok — közöttük Magyarország — számára rendkivül hasznos, ezért részvételünk a kooperáció bármely formájában nélkülözhetetlen.

Full Text:

PDF