Az országos információs rendszer finanszírozása Lengyelországban. Napjaink valósága, a holnapok kívánalmai

Futala Tibor

Absztrakt


GRZECZNOWSKA, A.- MOSTOWICZ, E.: Flnansowanie krajowego systemu informacjl. Start obecny I perspektywy rozwoju. = Aktualne problemy informacji I dokumentacji, 33. köt. 3. sz. 1988. p. 6-13.

Full Text:

PDF