Döntés-előkészítés, döntés és információ. Lehetőségek és szükségletek a parlamenti döntéshozatal mechanizmusának információellátásában. Egy rádióbeszélgetés ismertetése

Közreműködő(k):
TMT szerkesztősége

Absztrakt


A Mérleg műsor keretében 1987. október 23-án rádióbeszélgetés hangzott el a magyar Parlament döntés-előkészítő feladatairól, illetve e feladatok információellátásáról. A beszélgetésben az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár részéről Ágoston Mihály főigazgató vett részt. E részvétel apropója az volt, hogy az OMIKK új információszolgáltatást kezdeményezett a képviselők számára. Az Aktuális tájékoztató az országgyűlési képviselők számára című sorozat első füzete az adózás kérdéseivel foglalkozott, s a Parlament őszi, nem utolsósorban az adóreformmal foglalkozó ülésszakára jelent meg. A beszélgetés a törvényhozás kellő mértékű professziónálizálása, illetve a laikus-professzionális összetevő érvényesítési arányának aktuális dilemmája körül forgott.

Full Text:

PDF