A RANG-64 működésének alapjai

Dobó Andor, Szajcz Sándor

Absztrakt


Az összemérhető termékek paraméterértékeinek "hasonlósága", illetve a "különbözőségük" is lehet a termékek összehasonlításának alapja. A program az objektumok (termékek) tulajdonságait (paraméterek) olyan kiinduló mátrixba rendezi, ahol a mátrix adatai az egyes termékek meghatározott tulajdonságaihoz tartozó számértékek, és ezt kiegészíti egy ún. vezérlő vektor. A fontosságuk szerint csökkenő sorba rendezett tulajdonságok termékenkénti paraméterértékei alapján a program minden objektumra kiszámítja a hasonlósági függvény számszerű értékét, és ennek alapján rangsorolja az objektumokat. A paraméterértékek változtatásának az objektumnak a rangsorban elfoglalt helyére vonatkozó hatása értékelhető, illetve elemezni lehet az előreléptetéshez szükséges paraméterváitoztatásokat.

Full Text:

PDF