A KORTER módszerrel végzett nemzetközi összehasonlítás elvei

O. Stanya, V. Talašek, J. Zahradniček
Közreműködő(k):
Varga Zoltánné

Absztrakt


A termékek műszaki-gazdasági összehasonlításának objektív eszközökkel, módszerrel történő meghatározására kidolgozott eljárásban a műszaki színvonal és annak a termék árával való kapcsolata határozható meg a vizsgálat céljának megfelelően kiválasztott konkurens termékekkel való több szempontú (jellemző paramétereken alapuló) összehasonlítás alapján. Az összegyűjtött adatokat számítógépes matematikai-statisztikai módszerrel elemzik. A végső ítéletet — a kapott számítógépi eredmények alapján - a szakértők mondják ki a termék műszakigazdasági színvonaláról. A vizsgálat során figyelembe vehető ár-érték összefüggés, különbség elvi meggondolásai különösen fontosak.

Full Text:

PDF