Szempontok a vezető szakkönyvtárak állománygyarapításának központi támogatásához. Az Országos Műszaki Könyvtár példáján

Futala Tibor

Absztrakt


A Művelődési Minisztérium elhatározta, hogy egy "tárcaközi konzultatív testület állásfoglalása alapján ki kell alakítani az országos szakirodalmi ellátás szempontjából legfontosabb intézmények ... központi támogatásának rendszerét".
A cikk a támogatásra érdemesség kritériumait fogalmazza meg:
• az adott könyvtár közvetlen (beiratkozott olvasók, kölcsönzések és helyben olvasások száma) és közvetett (könyvtárközi kölcsönzések és a másolatküldés nagyságrendje) hatóköre;
• részvétel az UAP megvalósításában;
• alkalmazkodási készség az állománygyarapításban;
• az információs intézmények keretében működő'könyvtárak esetén az anyaintézeti támogatás


Full Text:

PDF