A termékminősítés nemzetközi programja és hazai koncepciója

Dobó Andor

Absztrakt


A KGST-tagországok legfelső vezetői szintjén hozott határozatok a kölcsönös áruszállításokban szereplő termékek műszaki-gazdasági színvonalának, minőségének javítására, ennek a problémának a súlyát és megoldása fontosságát is mulatják. A termékminősítés jelenlegi külföldi (szocialista) és magyarországi helyzetének áttekintése alkalmat ad a hazai teendők végiggondolására, a szükséges intézkedések megtervezésére. A következetes és célirányos munka a magyar ipar és a magyar minőségbiztosítási tevékenység tekintélyének növekedésén kívül gazdasági erősödésünket, kereskedelmi kapcsolataink biztosabb alapokra való helyezését is jelenti.

Full Text:

PDF