Az információs tevékenység minőségi javításának halaszthatatlan kérdései a Szovjetunióban

Viszocsekné Péteri Éva

Absztrakt


KEDHOVSKIJ, O. V.: Neotloznye voprosy ulucsenia kacestva informacionnoj deatelnosti = Naucno-tehniceskaa informaciá, Ser. 1. 1. sz. 1987. p. 1-4.

Full Text:

PDF