A Bielefeldi Egyetemi Könyvtár online nyilvános katalógusa CD-ROM-on

Rosemarie Kemminer
Közreműködő(k):
Papp István

Absztrakt


1989 májusában, Bonnban, a 79. Német Könyvtárosgyűlésen kész örömest adtam hozzájárulásomat Szántó Péter kollégámnak néhány általa kiválasztott előadás magyarországi publikálásához. Sajnos, néhány előadás kéziratát a szerzők nem adták le időben a kongresszusi kiadványhoz, ezért ezek hiányoznak mind a német, mind az itt közölt publikációk közül. Megelégedésemre szolgálna, ha az előadások érzékeltetni tudnák, mi is történik a német könyvtárosgyűléseken. Talán néhány magyar olvasót arra ösztönöznek, hogy egy pillantást vessenek a német nyelvű kongresszusi kötelekbe, vagy még inkább arra, hogy a jövőben részt vegyenek a német könyvtárosgyűléseken.
Kiel, 1990. július
a Német Könyvtárosok Egyesületének exelnöke

Ez a cikk - az előzővel szemben - azért tanulságos, mivel egy projekt mintaszerű végrehajtását mutatja be. A Bielefeldi Egyetemi Könyvtár 1987 közepén határozta el, hogy CD-ROM-on online nyilvános katalógust létesít, s nem egészen egy évnek kellett eltelnie addig, hogy az olvasók közmegelégedésére üzembe is helyezzék.


Full Text:

PDF