Megoldja-e a katalógusproblémát az online használói katalógus? A Düsseldorfi Egyetemi Könyvtár OPAC-projektjének tapasztalatai

Günter Gattermann
Közreműködő(k):
Papp István

Absztrakt


1989 májusában, Bonnban, a 79. Német Könyvtárosgyűlésen kész örömest adtam hozzájárulásomat Szántó Péter kollégámnak néhány általa kiválasztott előadás magyarországi publikálásához. Sajnos, néhány előadás kéziratát a szerzők nem adták le időben a kongresszusi kiadványhoz, ezért ezek hiányoznak mind a német, mind az itt közölt publikációk közül. Megelégedésemre szolgálna, ha az előadások érzékeltetni tudnák, mi is történik a német könyvtárosgyűléseken. Talán néhány magyar olvasót arra ösztönöznek, hogy egy pillantást vessenek a német nyelvű kongresszusi kötelekbe, vagy még inkább arra, hogy a jövőben részt vegyenek a német könyvtárosgyűléseken.
Kiel, 1990. július
a Német Könyvtárosok Egyesületének exelnöke

A szerkesztőség G. Gattermann dolgozatát, ha nem tartja kötelességének a szerző adta címhez való ragaszkodást, a legszívesebben a következő cím alatt jelentette volna meg: Bevezetés az online használói katalógus, az OPAC problémakörébe a Düsseldorfi Egyetemi Könyvtár példáján. Így mindössze e címen kívánja felkelteni iránta az olvasói érdeklődést.


Full Text:

PDF