Szövetségi könyvtárstruktúra: könyvtárak és hálózatok

Peter Rau
Közreműködő(k):
Papp István

Absztrakt


1989 májusában, Bonnban, a 79. Német Könyvtárosgyűlésen kész örömest adtam hozzájárulásomat Szántó Péter kollégámnak néhány általa kiválasztott előadás magyarországi publikálásához. Sajnos, néhány előadás kéziratát a szerzők nem adták le időben a kongresszusi kiadványhoz, ezért ezek hiányoznak mind a német, mind az itt közölt publikációk közül. Megelégedésemre szolgálna, ha az előadások érzékeltetni tudnák, mi is történik a német könyvtárosgyűléseken. Talán néhány magyar olvasót arra ösztönöznek, hogy egy pillantást vessenek a német nyelvű kongresszusi kötelekbe, vagy még inkább arra, hogy a jövőben részt vegyenek a német könyvtárosgyűléseken.
Kiel, 1990. július

a Német Könyvtárosok Egyesületének exelnöke

Voltaképpen ki csinálja az NSZK könyvtárpolitikáját? - kérdezi a szerzőé könyvtárügy némely átfogó problémájának megoldási módjával kapcsolatban. Körültekintően érvelve elveti - bármilyen tetszetosek is - a centralisztikus orientációjú szervezetre épülő megoldásokat, s helyettük a kooperatív megoldások mellett voksol.


Full Text:

PDF