Nemzeti bibliográfiák kompaktlemezen: brit-francia közös kísérlet

Válas György

Absztrakt


Korábban már hírül adtuk (TMT, 36. köt. 11. sz. 1989. p. 492., 506.) a brit és a francia nemzeti könyvtár törekvéseit, hogy nemzeti bibliográfiáikat CD-ROM lemezen adják ki. Az alábbi referátum az ezt előkészítő közös brit-francia kísérletről számol be bővebben, míg az utána következő - egy évvel későbbi cikkről készített - referátum már arról tudósít, hogy elkészült és kereskedelmi forgalomban van a Brit Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-változata.
(Szántó Péter)

Compact discs for national bibliography: Britain and France join forces. = The British Library Bibliographic Services Newsletter, 46. sz. 1988. jún. p. 1-3.


Full Text:

PDF