Hálózatialközpont-sirató - kérdésfelvetéssel

Dósa István

Absztrakt


TMT azért közli e rövid dolgozatot, mert
• szimptomatikus az összes régi "ereszték-elengedését" illetően;
• "esetleg önerőből történő" kiutat keres;
• szívesen venné, ha észrevételeket kapna rá.
Vajha, ezek az észrevételek nem újabb "siratók" lennének, hanem "itt és most" megvalósítható javaslatok.
Szántó Péter

Full Text:

PDF