A szerzőség kérdései a hipermédiákban

Futala Tibor

Absztrakt


KRISTOFlCOVÁ, E.: Problémy autorstva v hypermédiách. = Kniznice a intormácie, 25. köt. 2. sz. 1993. p.49-53.

Full Text:

PDF