Hazai könyvtárak az átalakulás időszakában

Mader Béla

Absztrakt


Mader Béla eredetileg külföldi pályatársak számára elhangzott előadása kollégáink, a hazai könyvtárosok számára is tanulságul szolgál. Azzal ismertet meg, hogy könyvtárügyi múltunk milyen kacskaringókkal ért el a jelenbe. Ennél azonban fontosabb: sok-sok elgondolás, terv és tény összegyűjtésével és azok alapján (hosszabb távon) valamivel derűsebb jövőt helyez kilátásba. Különösen ami az egyetemi és a vezető szakkönyvtárak jövőjét illeti. Úgy legyen.

Full Text:

PDF