Az információáramlás sajátosságai Japánban ma és holnap

Orbán Éva

Absztrakt


MATSUMURA, T.: The Japanese information scene: Today and tomorrow. - Information Services and use, 10. köt. 6. sz. 1990. p. 351 - 361.

Full Text:

PDF