Elkésett hozzászólás Futala Tibor cikkéhez: a TMT az INSPEC-ben

Válas György

Absztrakt


Futala Tibor egy korábbi írásától inspirálva megvizsgáltuk, mennyire referálja a TMT-ben megjelent cikkeket az INSPEC adatbázis (tehát a Computer and Control Abstracts című referálólap). Azt találtuk, hogy a TMT-cikkek átlagos referáltsága az INSPEC-ben 67%. Ha azonban a cikkeket témájuk szerint csoportosítjuk, akkor az INSPEC-et legjobban érdeklő témacsoportban a referálási arány eléri a 96%-ot, vagyis csaknem teljes.

Full Text:

PDF