ELDORADO, végállomás. Az országos könyvtári szolgáltatások megújuló rendszere

Dancs Szabolcs

Absztrakt


A pályázati vállalás1 értelmében 2014. október végén szükséges felállnia annak a komplex digitális szolgáltatási rendszernek, amely nem csupán a nemzeti könyvtár, de – várhatóan – a teljes magyar könyvtári rendszer jövőjét jelentősen befolyásoló tényezőként, afféle kitörési pontként funkcionálhat a magyar könyvtárügy egésze számára. Az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) eminens célja a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatása, a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvtárak polcain elfekvő kiadványok digitális formában történő „újraélesztése” egy megújuló, a digitális társadalom kihívásaihoz igazodó jogi környezetben. A kivitelezés hatékonysága a megrendelő (Országos Széchényi Könyvtár = OSZK) és szállító (Monguz Kft.) szoros együttműködését igényli a megvalósítási periódus közel egy éve során, egyszersmind elengedhetetlenné teszi az érintett könyvtári partnerek és egyéb ágazati szereplők (kiadók, könyvterjesztők, közös jogkezelők, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati szervek stb.) aktív bevonását.

Tárgyszavak


dokumentum; elektronikus szolgáltatás; könyvtári katalógus; szerzői jog

Full Text:

PDF