Nők Könyvtára

Billédiné Holló Ibolya

Absztrakt


A Publika Magyar Könyvtári Kör az utóbbi években több olyan hazai és európai projektben vett részt, amelyeknek központjában azok a könyvtári– információs szolgáltatások álltak, amelyek támogatták az egyének és a civil szervezetek bevonását a közösségi folyamatokba, segítették a tanulás, ismeretátadás szélesítését, a társadalom minden tagjához való eljuttatását. Ezek közül a szolgáltatások közül kiemelkednek a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, illetve azoknak a könyvtári felhasználóknak nyújtott szolgáltatások, akiknek az igényei külön figyelmet érdemelnek, így például a munkába visszatérő, munkát kereső nők csoportjai. Az európai projektekből származó tapasztalatok alapján kezdtünk foglalkozni a nők speciális információellátásának kérdésével és alakítottuk ki a több részből álló programunkat, amely a Nők Könyvtára címet kapta. A címben szereplő kifejezés használatával az európai gyakorlatot követjük. A „nők könyvtára, nőinformáció” („women’s library, women information) megnevezéssel azokat az intézményeket jelölik, amelyek a nők speciális helyzetéből adódó igényeknek megfelelve alakítják ki szolgáltatásaikat. A program megvalósítását több szakaszra terveztük. Az alapozáshoz először egy áttekintés készült az európai nőkönyvtárak helyzetéről, amelyet egy kerekasztal-megbeszélés keretében könyvtári információs szakemberek vitattak meg. Ezt követően a hazai helyzet megismerésére országos felmérést terveztünk meg, amelyben a könyvtárak felhasználóiknak, ezen belül nőknek nyújtott tanulási szolgáltatásait kívántuk feltérképezni. A felmérés kérdőívén egy elképzelt hazai nőinformációs adattár-rendszer szükségességéről is megkérdeztük a szakemberek véleményét, annak érdekében, hogy ilyen irányú fejlesztési program kezdeményezéséhez széleskörű véleményre támaszkodhassunk. Az alábbiakban a program megvalósításának helyzetéről, eredményeiről számolunk be.

Tárgyszavak


könyvtárhasználat; nő

Full Text:

PDF